Zirkonyum ve Porselen Kaplama

          Diş hekimleri, kayıp diş dokularının restorasyonunda estetiğin sağlanabilmesi için diş rengine uygun materyaller kullanarak doğal restorasyonlar elde etmeye çalışmışlardır ve bunun içinde porselenden yararlanmaktadırlar. Metal destekli porselen restorasyonlar en yaygın olarak uygulanan sabit protetik restorasyonlar olmalarına rağmen, özellikle estetiğin ön plana çıktığı bölgelerde metal alt yapıları nedeniyle metal renginin diş etine yansıması beklentileri karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. Estetik beklentilerin artması, teknolojik gelişmeler metal desteksiz seramikleri ön plana çıkarmıştır.  Metal desteksiz tam porselen estetik sistemler (zirkonyum, IPS Empress, Ips Empress II, IPS E.max Press vs. tam seramik sistemler) doğal dişe çok yakın estetik sonuçlar alınabilmesini sağlamaktadır. Protetik restorasyonların başlangıç estetik başarısı restoratif materyal ve doğal diş arasında mükemmel renk uyumuna bağlıdır. Bu renk uyumunun stabilitesi, restorasyonun uzun dönem estetik başarısını getirir. Vakaya göre ön bölgede estetiğin istendiği durumlarda zirkonyumdan daha estetik metal desteksiz tam porselen sistemleri kullanılır.

Metal desteksiz tam porselen estetik sistemlerin avantajları:

 • Doku dostudurlar, biyolojik uyumları çok iyidir.
 • Işık geçirgenlikleri sayesinde doğal diş rengine çok yakın bir renk elde edilebilir, estetiktirler.
 • Dişetinde metal yansımasına sebep olmazlar.
 • Ağızda metalik bir tat olmaz
 • Aşınmaya karşı dirençlidirler.
 • Metal alerjisi olan bireylerde metal desteksiz tam porselen estetik sistemler metal içermediklerinden dolayı rahatlıkla kullanılabilir.
 • Doğal diş dokusuna yakın ısı iletkenliğine sahiptirler.
 • Porselen yüzeyinde metal yüzeyine oranla daha az plak birikir.
 • Diş etleriyle mükemmel uyuma sahiptir.
 • Metal desteksiz tam porselen estetik sistemleri özel diş kesimleri sayesinde diş etine baskı yapmazlar.

Metal desteksiz tam porselen estetik sistemler kimlere uygulanabilir?

 • Travma ya da çürük nedeniyle kırılmış dişlerde
 • Doğumsal ya da kazanılmış diş renklenmelerinde
 • Abrazyon, atrizyon ya da erozyon sonucu aşınmış dişlerde
 • Diastema vakalarında
 • Normal diş kavsinden sapma gösteren dişlerde, anatomik yapıyı sağlayarak estetik ve çapraşıklığı düzenlemek amacıyla
 • Şekil bozukluğu olan dişlerde
 • Doğumsal ya da kazanılmış diş eksikliklerinde
 • Aşırı harabiyeti olan kanal tedavili dişlerde
 • Çene-yüz protezlerinde
 • Metale karşı lokal doku reaksiyonu ve alerjisi olan kişilerde
 • İmplant üstü restorasyonlarda endikedir.

 

Ips Empress II: 1990’ların sonunda kırılma dayanıklılığı diğer materyallere göre daha yüksek olan IPS Empress II geliştirilmiştir. %60 oranında lityum disilikat kristalleri içeren IPS Empress II tam porselen sistemi ile özellikle ön dişlerde ışık geçirgenliğinin çok iyi olmasından dolayı tercih edilir, arka bölge için çiğneme kuvvetlerine karşı çok dayanıklı değildir.

Ips e.max Press: 2005 yılında geliştirilen preslenebilir ingotlara sahip %70 lityum disilikat içerikli bir cam seramik materyalidir. Sistemin Empress II sisteminden farkı, estetik kaliteyi arttırması yanında oldukça dirençli olmasıdır.

Zirkonyum: Metal desteksiz tam porselen estetik sistemler içerisinde restorasyonların güçlendirilmesi amacı ile en son geliştirilen alt yapı materyali, CAD/CAM (bilgisayar destekli dizayn/üretim) teknolojisi kullanılarak şekillendirilebilen zirkonyum olmuştur. Zirkonyum, korozyona karşı dirençlidir. Birçok ortamda zirkonyum, titanyum ve paslanmaz çeliğe göre daha dayanıklıdır.  Üstün fiziksel özellikleri, estetik, renk avantajları ve biyolojik uyumları ile diş hekimliğinde; özellikle çok üyeli kuron-köprü protezlerinde, implant destekli protezlerde kullanılmaktadırlar. Arka bölge köprülerde metal destekli seramiklere önemli bir alternatif oluşturmaktadırlar. Zirkonyanın bükülme direnci diğer seramikler ile kıyaslandığında 800-1000 MPa aralığında çok büyük bir değerdedir.