implantoloji (dental implant)

Modern diş hekimliğinin amacı, hastanın ağız bölgesinde normal konturları, fonksiyonu, rahatlığı, estetiği, konuşmayı, ağız sağlığını yeniden sağlamaktır. Yıllar boyunca, tek diş eksikliklerinde boşluğun komşuluğundaki sağlam dişleri de küçültülerek 3 üyeli köprü yapılmaktaydı. Hastaların istekleri göz ardı edilerek bir sabit köprü protezinin tüm kısıtlamalarını kabul etmeleri istenmiştir. İlerleyen zamanlarda da köprülerin destek aldığı dişlerde problem oluştuğunda sadece kaybedilen köprünün yenilenmesi değil, aynı zamanda kaybedilen destek dişlerden dolayı yeni köprü yapılırken ilave destek dişlere ihtiyaç duyulmasını da gerektirebilir. Çok sayıda destek diş kaybı bu süreçte meydana gelmektedir. Buna ek olarak birbirine bir gövde ile bağlı destek dişler çürüğe daha yatkındır. Kuron sınırındaki çürük lezyonu, kanal tedavisi mümkün olsa bile dişin yapısında kırılmalara sebep olabilir. Köprüdeki kısıtlamalardan dolayı diş hekimleri başka tedavi alternatiflerine yönelmişlerdir. Günümüzde eksik bir dişin yerine implant kullanılarak yerine konması daha doğal bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemiyle, hem hastamızın sağlam dişleri zarar görmemiş olur hem de çekim bölgesindeki kemik kaybının önüne geçilmiş olur.

İmplant nedir?

İmplantlar, eksik dişlerinizin protetik açıdan restorasyonu için dişsiz bölgelerdeki kemiğe cerrahi işlem ile yerleştirilen vidalardır.

Diş çekimindeki gibi lokal anesteziyle implant bölgesi uyuşturulur, hastalar tarafından operasyon esnasında ağrı duyulmaz. Belirli bir bekleme süresi sonunda implantın üzerine yerleştirilen çeşitli parçalar yoluyla protez oluşturulur. İmplantla kısmi dişsiz ya da tamamen dişsiz hastalara da protez yapılabilmektedir. Çene kemiğinin yetersiz olduğu durumlarda kemik tozu ilave edilerek (greftleme) dişsiz çenelerdeki durum modifiye edilebilmekte, protez dizaynı değiştirilebilmektedir. Sonuç olarak kısmi ya da tamamen dişsiz hastalara birçok tedavi seçeneği sunulabilmektedir.

 

Hastaların tedavi planı yapılırken genellikle maliyet birincil faktör olarak düşünülür. Ancak doktor hastanın özel isteklerini öncelikle öğrenmelidir. Bazı hastalar, doğal dişe mümkün olduğunca çok benzeyen sabit bir proteze psikolojik olarak ihtiyaç duyarlar. Bazı hastalar ise belli başlı problemler ortadan kaldırıldığı sürece restorasyonun sabit ya da hareketli olması konusunda belirgin bir kaygı taşımazlar. Hastanın isteği belirlendikten sonra ideal protez dizaynını tayin etmek için hekim mevcut anatomiyi değerlendirmelidir.

İmplantlar doku dostu titanyumdan yapılmaktadır. Titanyum malzemesinin şekillendirilmesi zordur ve yüksek teknolojiye gereksinim duyulmaktadır, bu yüzden maliyetli bir tedavi şeklidir. Bütün ürünlerde olduğu gibi implantlar arasında da kalite farkı vardır.  İmplantın yerleştirildiği kemiğin kalitesi ve hastanın ağız hijyeni implantın başarısını etkileyen faktörlerdendir. Tedavi öncesi ve implant yerleştirildikten sonra diş etlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant yapılmasını engelleyecek herhangi bir durum yoktur. Ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmemektedir.