Gülüş Tasarımı (Smile Design)

Gülüş tasarımı diş, yüz ve diş etide dahil tüm komponentler birleştirilerek yapılır. Hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak ideal gülüşün yenilenmesidir. Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonlara sahiptir.

a-) Çekici gülüş; Bu kategoride ön dişler yan dişlere göre fark edilebilir derecede uzundur. Aslında genç bireylerde durum zaten böyledir, ön keserler ilk süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve boyları kısalır. Bu da beraberinde yaşlı bir görünüm getirir. Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmeniz için ön dişler diğerlerine oranla daha uzun olmalıdır. Ön dişlerin bu şekilde dizaynı genç, dinamik ve çekici bir gülümseme kazandıracaktır.

b-) Entellektüel gülüş; Dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanmıştır. Entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. Bu gülümseme, yüzün alt kısmını daha çok vurgular. Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır. Orta yaşlarda ise dişler eşit boylardadır. Estetik diş hekimliği sayesinde bu dezavantajlı durum avantaj haline getirilebilir ve olgun, bilgili ve entellektüel bakış gülüş tasarımları yapılabilir.

c-) Sportif gülümseme: Entellektüel ve çekici gülüş arasındadır. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı, yüze sıra dışı, içten ve sıcak bir ifade kazandırır. Bu gülümseme entellektüel gülümseme kadar ciddi ifadeli değil, çekici gülüş dizaynı kadar da çocuksu ve genç değildir .

 

Tüm bu gülümseyiş türleri için dikkat edilecek kriterler ise :

Gülüş çizgisi

Fonksiyon sırasında ve dinlenme konumunda dudakların aldığı şekil ve uzunlukları ile birlikte hacimleri, dişlerin şekil ve dizilimlerini belirlemede önemli role sahiptir. Dudakların durumu ve yüzün, profil üzerindeki etkisi büyüktür. Üst dudağın konumunu belirleyen faktör dişlerin kesici kenar konumundan çok üst çene ön bölge dişlerin konumudur.  Üst çene  dişleri üst dudak için temel destektir, ancak dudak tipi veya şekline göre değişiklikler gözlenebilir.

Üst dudak çizgisi, üst çene ön bölge dişlerin ve diş etinin görünümünü belirgin biçimde etkiler. İdealde üst dişlerin kesici kenarlarını takip eden gülüş çizgisi alt dudak kurvatürünü takip eder. Düz bir gülüş çizgisi yaşlı ve aşınmış dişlere sahip bir ifade verirken, kavisli bir gülüş çizgisi daha genç bir görünüm verir. Gülme hattının ters olması kişiyi olduğundan yaşlı gösterir.

Diş eti çizgisi:

Üst dudağın alt kenarı dişlerin görünürlülüğünü sınırlandıran gülme hattını oluşturur. Normalde insanlar gülerken diş etlerinin görünmesi estetik açıdan kabul edilmez. Ancak 2-3 mm.lik görünümler de kabul edilebilir normlar içindedir. Diş etleri normalden daha çok görünüyorsa bu bir ‘gummy smile’ olgusudur. Bu pek arzu edilen bir durum değildir. Gummy smile vakalarının bazıları zor da olsa cerrahi yöntemle istenilen yüksekliğe indirilebilir. Diş etleri gülerken fazla görünen bir hastada istediğimiz mükemmellikte porselen çalışmaları yapalım, hekim olarak arzu ettiğimiz estetiği hastamıza veremeyiz.

Estetik bir gülümseme için üst kesici diş kuronlarının tam olarak görülmesi gerekir. Genelde üst kesici kuronun yüzde 75’inin görünmesinden 2-3 mm’lik diş eti bandı görünümüne kadar normal kabul edilir

Gülüş genişliği:

Normalde hastaya karşıdan baktığımızda dişleri önden arkaya doğru birinci büyük azılara doğru küçülen bir şekilde görmemiz gerekir. Dar gülüş genişliği olanlarda küçük azı dişleri ön kesici dişler arkasına saklanmış gibi görünür, sadece ön kesici dişler belirgin olarak görünür. Gülüş genişliği fazla olan bireylerde ise karşıdan baktığınızda azı dişleri ön dişlerle aynı düzlemdeymiş gibi tümüyle görünür.

Her iki durumda da renk oyunlarından yararlanılarak hastalara normal bir gülüş genişliği varmış hissi verilir.

Üst keser hattı ile alt dudak ilişkisi:

Üst keser dişlerin kesici kenarlarından geçen eğrinin, alt dudağa paralel olması ve hafifçe temas etmesi gerekir.

Ağız köşelerinde karanlık bölgeler olmamalıdır:

Dişlerin, dudakların arasını tam olarak doldurması gerekir. İdeal bir ağızda gülümseme sırasında ikinci küçük azı dişleri, hatta birinci küçük azı dişleri bile kısmen görünmelidir. Eğer dişler, dudak aralarını tam olarak doldurmuyorsa, ağız kenarlarında karanlık köşeler ortaya çıkar ve bu görünüm estetik olarak istenmeyen bir durumdur.

Gingival(Diş eti) sağlık:

Gingiva normalde gül kurusu bir renktedir.  Sağlıklı diş etleri ince olmalı ve diş üzerinde bıçak sırtı şeklinde sonlanmalıdır. İnterdental papillalar komşu dişlerin diş eti kenarında piramit şekilli bir oluşum meydana getirmelidir.

Diş etlerinin görünümü estetik olmayan hastalarda uygulanabilecek tedavi seçenekleri:

1-)Diş eti manikürü-gingivoplasti: Gummy smile denen gülünce diş etlerinin fazla göründüğü durumlarda 1 saatlik küçük bir operasyonla diş etlerini gülme hattı hizasına çekmek mümkündür.

2-)Diş eti grefti: diş eti çekilmesinin fazla olduğu bölgelere doku ilave ederek uzamış gibi görünen diş boylarını seviyelendirmek mümkündür.

Kadınlarda:

  •         Dişlerin köşeleri daha yumuşak döner,
  •         Gülme hattı yukarı doğru kavislidir,
  •         Ortadaki iki diş yandaki dişlerden biraz daha uzundur,
  •         Komşu dişlerin köşeleri arasında minik aralıklar vardır.

 

Erkeklerde :

  •         Komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler,
  •         Dişlerin hatları daha belirgindir,
  •         Gülme hattı daha düzdür.